Подготвителна група -6 годишни „Веселите габровчета“

Подготвителна група

Екипът на ПГ- 6 годишни „Веселите габровчета“
Учители:
Надежда Дянкова
Тодоринка Начева

Помощник възпитател:
Петя Цонева

 

Философията на екипа:
Поставяме в центъра детето, като му помагаме да бъде адаптивно в живота. Обучение чрез игри - за това мечтаят децата. Ролята на семейството е незаменима и смятаме, че заедно трябва да работим върху развитието на детските заложби.

Какво получават родителите от ДГ "Дъга"?
• Сигурност и спокойствие от 7.00 до 19.00 часа.
• Откриваме таланта на Вашето дете и се стремим да го развием максимално.
• Стимулираме го за активна учебна дейност.
• Учим го на толерантност и трудолюбие.
• Добри практики за работа с родителите: ангажиране на родителите за участие в облагородяване на средата, условията, в които се отглеждат техните деца, вдъхновяване на родителите да бъдат активни участници в цялостния живот на групата, в която се развива тяхното дете, а след това на детската градина като цяло.

Включване на родителите в учебния процес
Изглежда естествено родителите да бъдат ангажирани в живота на децата си, когато те са съвсем малки. Чрез поддържане на постоянен контакт със семействата чрез редовни презентационни ситуации, писма, доклади за развитието на децата, формуляри за обратна връзка, анкети и допитвания, които търсят мнението на родителите и създават условия за диалог, извънкласни проекти и дейности, които въвличат родителите в живота на ДГ, се поддържа едно постоянно ниво на ангажираност и партньорство между градината и семейството. В някои случаи родителите могат да се включват като помощници в извънучебни занимания, клубове по интереси, образователни екскурзии.
Връзките, които се изграждат между учителите и родителите, оказват силно влияние върху децата и тяхното самочувствие, самооценка и умението им за общуване с околните. Създава се чувство за принадлежност на децата и на родителите; увереност, че и учители, и родители работят заедно за развитието на децата; наученото в детската градина се обсъжда и затвърждава у дома.

Функции и задачи на взаимодействието педагог – родител
• информационна
• възпитателно-развиваща
• формираща
• здравна
• контролираща
Задачи на взаимодействието:
• формиране на активна педагогическа позиция у родителите;
• повишаване педагогическата култура и умения на родителите;
• активно участие на родителите във възпитанието на децата.

 

Какво предлагаме в нашата група?
Да бъдеш родител е трудно. Да създадеш стойностен човек – още по-трудно. Отглеждането на едно дете има много измерения и нюанси – от създаването на режим, навици, опознаване на света стъпка по стъпка, изграждане на представи и разбиране за добро и зло. Но най-важното е да изградим у детето си ценностна система. Да развием личностните качества, да му покажем света такъв, какъвто е. Колко много задачи – и то все важни. И то не за физическото оцеляване на наследника, а и за личностното му развитие. Защото утре, когато детето стане самостоятелно, вече няма да е толкова важно дали е спяло следобед и колко грама е бил обядът му. Най-важно ще бъде какъв човек е. И не отлагайте възпитанието за този утрешен ден, защото истинското, градивно и целенасочено възпитание, започва от самото раждане на детето.

Децата, които растат в група „Веселите габровчета“:
• Имат свободата да се развиват със своето собствено темпо, да следват своята сензитивност, без наложени категории, за това, какво трябва да умее едно дете на тази възраст.
• Всички заедно –Това е от значение както за малките, така и за големите. По-малките деца усвояват по-бързо и по-лесно знания и умения, защото имат личния пример на своите приятели. А големите деца се учат на толерантност към по-малките и умение да им предават по неповторим начин своите знания.
• Ние знаем, че светът не е безопасен – децата се учат да боравят с предмети от бита, които при правилна употреба, могат да бъдат наистина полезни в ежедневието ни. Децата трябва да знаят, че в реалния живот опасностите са на всяка крачка и да умеят да се пазят сами.
• Това, от което се нуждаят най-много децата ни е любов. И тук, в детската група те получават на първо място любов, разбиране и търпение.
• Свобода и право на избор – ролята на педагозите е да откриват точния момент, в който детето има желание да тръгне по пътя на знанието. И след това само да го водят за ръка, по пътя на неговото собствено и уникално развитие.

 

Социалната обкръжаваща среда в нашата група: • Етика, подпомагаща психическото здраве и социални нужди на деца и преподаватели;
• Атмосфера на грижовност, доверие и приятелство;
• Интегрираща среда и уважение към различията;
• Внимание към образователните нужди на родителите.

Начини на взаимодействие на родителите с групата на децата
След като родителското участие в образованието на децата се установява като приоритет на държавно ниво, остава да видим какви са практическите начини това да се случи. Участието на родителите може да бъде осъществено в няколко различни насоки, които се преплитат и допълват:
• Родителите участват заедно с децата си;
• Насърчаване на родителите да се включват в живота на детската градина и проектите на децата си;
• Участие на родителите като помощник-учители или организатори на извънучебни дейности;