Втора група МЕЧО ПУХ

Здравейте мили родители!
ДОБРЕ ДОШЛИ ВЪВ ВТОРА ГРУПА

МЕЧО ПУХ

Мой любим герой,
Мечо Пух се казва той.
Той приятели ще има
– цяла дузина през новата учебна година.

Започна новата учебна година 2018/2019 за нашите възпитаници.
Екипът на група „Мечо Пух“ пожелава на всички деца весели игри и приятни емоции при нас.

 

Философия на екипа:
„детето носи огромна сила и тази непозната сила го направлява по пътя към светлото му бъдеще“, то „е строителят на човека“ (Мария Монтесори), на своята индивидуалност и потенциал. Децата придобиват знания и умения не чрез слушане на думи и уроци, а чрез опознаване на заобикалящата среда.“

Екип:
Стефка Апостолова – старши учител
Ивелина Калонкина – учител
Розка Пеева – помощник възпитател

 

Учителите от ДГ „Дъга“ на група Мечо Пух се стараем да се впишем във визията и ролята на съвременния учител. Използваме методи (презентиране,интерактивни игри и ситуации) и интерактивни техники (интерактивна дъска,мултимедия), обратна връзка и ролята на учителите в изграждане на добри резонансни взаимоотношения между деца – родители - учители. Ще се работи активно и с родителите чрез разнообразни форми на интеркултурно образование. Не по малко ще се набляга и на темите за доверието, доброто отношение, безрезервната обич и подкрепа към децата, сътрудничеството между родители и учители и други ценности.

 

Групата работи по програмна система „Моливко”

Ние ще се стараем да развиваме в децата:
Когнитивните способности
Под когнитивни способности се разбират всички умствени способности на детето: внимание, възприятие, разбиране, спомняне, мислене, решаване на проблеми и вземане на решения. Детската градина представлява допълнителна среда, от която децата получават идеи и могат да се развиват и обучават в сигурна среда под ръководството на квалифицирани лица.

Развитие на социалните способности
В групата, посещавана в детската градина, се пробват първите стъпки за социално поведение и се научават кой начин на поведение се приема за социално правилен в нашето общество. Полагайки квалифицирана, педагогическа грижа децата по време на общата игра научават и как да се интегрират, да решават индивидуално или заедно с другите конфликти и как да си намират приятели. Положителните отношения с децата оказва благоприятно влияние върху развитието на тяхното самочувствие и самоувереност.

Подпомагане на културното възпитание
В детската градина децата се стимулират да се занимават активно с културни аспекти (напр. норми и ценности в обществото). Едновременно с ежедневните ситуации педагогически тук се подготвят празници, празнични дни и тематични седмици. Освен това децата могат креативно да представят и собствения си опит и впечатления, напр. чрез рисуване, занимания, свирене на инструменти и театър. Креативната дейност засилва както творческите сили, така и въображението и богатството на идеи и флексибилното мислене.

Ранно стимулиране на здравето
Колкото по-рано в ежедневието се интегрира здравословния начин на живот у етето толкова по-лесно е тяхното прилагане и съответното предотвратяване по-късно на здравословни проблеми.

Партньорството между учители и родители
Установено е, че добрите взаимоотношения между учител и родител допринасят много за успеха на детето в неговото развитие.Създаването на добра връзка родител-учител помага на детето да се чувства по-добре и да се реализира по-успешно в заобикалящата го среда. Така демонстрирате пред детето си, че то може да се довери на своя учител, защото и вие му се доверявате. Тази положителна връзка кара детето да чувства, че важните хора в живота му работят заедно.Комуникацията между родители и учители е ключов фактор за създаването на подобна връзка. Общуването трябва да се случва и от двете страни. Родителите се нуждаят от информация за това, как се справя детето им в училище, а учителят от своя страна се нуждае от обратна връзка. Това е важно за академичното и социално развитие на детето.