За нас

ДГ „Дъга” се намира на ул. Варовник 5, гр. Габрово. Детското заведение разполага с просторна и слънчева база, заобиколена с красив добре поддържан двор. В ДГ „Дъга” работи високо квалифициран учителски и медицински персонал с дългогодишен опит в работата с деца. Ръководството на детското заведение е в ръцете на опитен директор-педагог с богати идеи относно възпитанието и обучението на децата.

Ние се стремим да дадем добър старт на вашите деца в образованието и спорта, да развием техните заложби и да ги подготвим за успешен прием в училище.

Обучението в ДГ „Дъга” е целодневно - от 7:00 до 19:00 часа. Децата са разпределени в 2 яслени групи и 3 групи по възраст. В детското заведение функционира и предучилищна (4-та) група, работеща по специализирана програма за подготовка на децата за училище. Филиал към ДГ „Дъга” е полудневна група в с. Яворец, община Габрово.

 

 

Запознайте се с нас

Директор - Красимира Колева

Детска ясла / до 3год. възраст/ – 2 групи

Детска градина /3год. – 6год./:

Първа група ЗВЪНЧЕ

Втора група МЕЧО ПУХ

Подготвителна група - 5 годишни „Слънчица“

Подготвителна група -6 годишни „Веселите габровчета“

Полудневна детска група с. Яворец, община Габрово

 

ДГ „Дъга” – Нашите приятели и сътрудници

Знакови за града ни институции свързани с образованието и културата високо ценят работата на ДГ по обучение и възпитание и с удоволствие сътрудничат на детското заведение. Някои от тях са:

- Община Габрово;
- Дирекция НП „Централен Балкан”;
- Дирекция ПП „Българка”;
- Библиотека „Априлов – Палаузов”;
- Регионален исторически музей;
- Дом на хумора и сатирата;
- АЕК Етър и АР Боженци;
- Областна дирекция "Полиция" – Габрово: консултанти по безопасност на движението; и др.

 

ДГ „Дъга” – Перспективи
ДГ има разработена дългосрочна стратегия за цялостно развитие, създаване на ежедневна комфортна и уютна среда, която е необходима за учене, растеж и развитие, с включени „Стратегия за ангажираност на родителите” – партньори в дейността на ДГ, и "Стратегия за социално партньорство"

ДГ „Дъга” – Екип
Квалифицираният педагогически и обслужващ екип, музикален педагог, медицински специалист, специалисти по баскетбол, гимнастика, футбол и приложни изкуства, танци, английски език, работи изключително професионално. Целогодишно повишава квалификацията си. Използват се съвременни технически средства и иновационни технологии.

Красимира Колева - Директор на ДГ „Дъга” - Габрово