Срок за записване

Срока за записването на приетите деца от яслени групи и І група в ДГ "Дъга" учебната 2020г. - 2021г.  срока е до 10.06.2020г. вкл.

Карнавал в изолация

Въпреки че тази година няма да има карнавално шествие нашата детска градина е готова с карнавалната украса.
Като габровци не оставаме безучастни и въпреки, че не можем да дефилираме, ние създадохме една карнавална картина с много настроение.

160 години град Габрово

Поради наложените обстоятелства в страната, ние педагозите от ДГ „Дъга”  Габрово, предоставяме методическа подготовка и личностна подкрепа на децата, чрез взаимодействие с родителите. Осъществява се добра комуникация с родителската общност от всички възрастови групи и обратна връзка от проведените дейности с тях. Подпомагаме децата за придобиване на умения, чрез работа с родителите, използвайки социалните мрежи. За целта предоставяме аудио, видео файлове, презентации с помощта, на които чрез игри вкъщи децата да развиват логическо мислене, комуникативни умения и творчество. За работа в домашна среда сме създали модел на взаимодействие, който е тематично обвързан с празничния календар за месец Май. Провежданите дейности са съобразени с възрастовите особености на децата и изискванията за продължителност на използването на  електронни устройства. Постигнат е обхват с родителите на децата от ДГ ”Дъга”, гр. Габрово и филиал в с. Яворец.

Глобалната тема е под наслов „ Моето любимо Габрово  на 160  години през погледа на децата от ДГ „Дъга””. 

Подтемите за месеца са разпределени по седмици:

1 седмица – „ Пролет люлчица люлее”

2 седмица – „ Карнавална приказка”

3 седмица – „ Буквички любими”

4 седмица – „ Децата по света”

В работата си включваме и следните инициативи:

  • снимки от Габрово;
  • „Отново на разходка” – споделяне на впечатления и снимки от семейни разходки;
  • онлайн рождени дни;
  • „ Спомен от карнавала” – снимки и рисунки;
  • „Карнавал вкъщи” – изработване на карнавална маска или костюм с помощ от родителите.

 

Във връзка с „Майски празници на духовността” инициирано от СБУ – Габрово, децата от ДГ „Дъга” ще се включат с рисунки и видео поздрав на тема

„160 години гр. Габрово”,  и видео поздрав за децата от Габровски камерен оркестър.

Уважаеми родители

Уважаеми родители,

Уведомяваме ви, че реда на кандидатстване, прием и записване в детското заведение се  осъществява съгласно НАРЕДБА за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Габрово https://gabrovo.bg/files/OBS/np/290916/zodg.pdf.

Срока за подаване  на заявленията за кандидатстване за прием в детската градина  за учебната 2020/2021 година се удължава до 20.05.2020г. поради действащото извънредно положение.

Подаването на заявленията може да се осъществи по електронната поща на ДГ „Дъга” - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или  на място в детската градина от 8,30 до 13,00 часа всеки делничен ден.

Образец на заявлението за прием може да изтеглите тук.

Kритерии прием за I група и яслена

Чл. 16. от НАРЕДБА за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Габрово
 (1) Класирането при приема на деца в детските градини се осъществява на база точкова система според събраните от всяко дете точки в низходящ ред по следните критерии:
1. Деца, живущи в района на детската градина – 6 точки
2. Деца - близнаци, тризнаци и т.н – 5 точки
3. Деца сираци и полусираци или деца от приемно семейство – 5 точки
4. Деца, чийто родители са редовни студенти – 5 точки
5. Деца, настанени в семейство на роднини или близки или в „Център за настаняване от семеен тип“ - 4 точки
6. Деца с увреждания над 50% и/или деца с хронични заболявания, посочени в Приложение № 5 към чл.21, т. 7. от Наредба 19 за експертиза за инвалидност на децата до 16 годишна възраст - 4 точки
7. Деца със специални образователни потребности – 4 точки
8. Деца, чийто брат /сестра/, посещава същата детска градина – 3 точки
9. Дете от многодетно семейство – 2 точки
10. /отм. с Решение № 61/23.06.2017 на Административен съд – Габрово, влязло в сила от 18.07.2017 г./
11. Постоянен или настоящ адрес на територията на общината на поне единия от родителите /настойниците/ – 1 точки
(2) В случаите на равен брой точки, децата се класират по възходящ ред на входящия номер на заявлението.

Активно приобщаване в системата на предучилищното образование!

ДГ „Дъга“ от месец Януари 2020г. работи по Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“!

Доброволческа инициатива на младите специалисти от SAP -България

В детска градина „Дъга” Габрово се проведе поредната доброволческа инициатива на младите специалисти от SAP -България.

Европейската седмица на програмирането

Детска градина „Дъга“ се включи в Европейската седмица на програмирането от 6-21 Октомври 2018
 

Образователна градинка за деца

В детска градина „Дъга“ бе открита „Образователна градинка за деца”  по  проект от Национална кампания „За чиста околна среда – 2018.“